Svätá omšaSväté omše

Nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 18.15 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: piatok, 15. november 2019
Meniny má Leopold.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: C

SPRÁVY TKKBS

Myšlienka dňa:

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Ž 118, 22
Túžba vydávať vlastný farský časopis v nás zrela veľmi dlho – roky. Napokon sa nám ju podarilo pretaviť do hmatateľnej podoby a v októbri minulého roku (2008) uzrelo svetlo sveta prvé číslo občasníka farnosti Fončorda s názvom Fončorďák.
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela, ktorej územné vymedzenie presne zodpovedá banskobystrickej mestskej časti Fončorda, má približne 20 tisíc obyvateľov, z čoho polovica sa hlási ku katolíckej cirkvi. Farnosť vznikla v roku 1996 a odvtedy sa radí medzi najprogresívnejšie banskobystrické farnosti. Ako taký malý darček k jej dvanástinám sme sa rozhodli rozbehnúť vydávanie farského časopisu. A doterajšie ohlasy dokazujú, že to bolo správne rozhodnutie.
Fončorďák (naše odvodené slovo, ktorému sa postupne snažíme dať obsah) je periodikum určené širokému spektru čitateľov. Časopis má byť v prvom rade informatívnym občasníkom pre členov farského spoločenstva. Chceme sa v ňom venovať správam a oznamom zo života farnosti, ale aj celej Cirkvi, rozhovorom so zaujímavými osobnosťami a aktuálnym náboženským a spoločenským témam. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať budovaniu a utužovania nášho farského spoločenstva.
Tvorcami časopisu sú najmä farskí mládežníci, z ktorých niektorí sa už predtým zúčastnili na podobnom projekte. Vo farnosti totiž v rokoch 1998 – 2001 vychádzal časopis Veritas, ktorého autormi boli „priatelia sv. Dominika“.
Dúfame, že nás v tejto činnosti podporíte – akoukoľvek formou: písaním článkov, kúpou časopisu, modlitbou. Hlavne, nech v tom nezostaneme sami.

Archív časopisu: