Sväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: sobota, 21. október 2017
Meniny má Uršula.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: A

SPRÁVY TKKBS

Na návštevu Vatikánu príde gréckopravoslávny patriarcha Teofilos III.Pápež František s komunitou Pápežského brazílskeho kolégia v RímeSvätý Otec: V katechéze majú mať miesto ľudia so znevýhodnením  

Myšlienka dňa:

Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

sv. Ján Pavol II.

Prihláška na 1. sv. prijímanie

1. sv. prijímanie - prihláška 

Pozývame ťa medzi nás do Pastoračného centra

Nedeľa 9.30stretnutie detí, nácvik spevov na sv. omšu
Pondelok 17.30mládežnícke stretko
Pondelok 20.00modlitby otcov
Štvrtok 10.00mamičkovské stretko
Piatok 17.30modlitby matiek
Sobota 17.30biblické stretnutie

Duchovno - formačný pobyt v Ríme

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, kontakt tel. : 0911/487341.

Mamičkovské stretko

Mamičkovské stretko 

MODLITBA ZA FARNOSŤ NA PRÍHOVOR BLAHOSLAVENEJ ZDENKY

Všemohúci a večný Bože,
v tebe žijeme, hýbeme sa a sme;
ty skrze svojho Ducha vkladáš do sŕdc veriacich
dary svojej láskavosti
a vedieš ich k výšinám svätosti.
Ty si dal blahoslavenej Zdenke milosť,
aby v tebe viac milovala iných, ako seba;
na jej príhovor daruj veriacim a dobrodincom našej farnosti
hojnosť zdravia tela i duše,
aby ťa z celého srdca milovali a ochotne plnili tvoju vôľu.
Ty si sestru Zdenku denne posilňoval silou Eucharistie,
aby rástla v duchu modlitby i služby
a prijal si obetu jej života;
na jej príhovor daj,
aby láska k blížnemu, zmysel pre obetu a skutky milosrdenstva
nepatrili v našej farnosti iba do minulosti,
ale aby sme si všetci stále viac uvedomovali,
že v dnešnej uponáhľanej dobe bez tvojej lásky a pomoci
nenájdeme pravé miesto ticha
a silu pre každodenné svedectvo o tvojej láske
ani vo svojom srdci, ani nikde na zemi,
ale len v tebe,
ktorý nás posilňuješ a vedieš
v radosti a nádeji.
Skrze Krista, nášho Pána.

Modlime sa za Svätého Otca Františka

František

Otče náš...
3x Zdravas Mária...
Sláva Otcu....

R. Modlime sa za nášho Svätého Otca pápeža Františka.
V. Pane, zachovaj ho, urob ho šťastným v tomto živote a nedaj, aby padol do rúk nepriateľov.


Erb

Modlime sa.

Bože, pastier a vodca všetkých veriacich,
zhliadni na svojho služobníka Františka,
ktorého si postavil na čelo svojej Cirkvi;
chráň ho svojou láskou,
aby slovom a príkladom
zveľaďoval ľud, ktorý si mu zveril,
a spolu s ním dosiahol večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Matka Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Peter, oroduj za nás.

Môžete nás podporiť...

Účet farnosti vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK3409000000005028232332
Ďakujeme za každý milodar.
Za dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu.