Svätá omšaSväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: sobota, 23. jún 2018
Meniny má Sidónia.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
- liturgia: slávnosť
Liturgický rok: B

SPRÁVY TKKBS

Svätý Otec František pri návrate zo Ženevy: Prežívame krízu ľudských právV Prešove posviackou kríža oslávia 50. výročie vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi Seminár v Starej Ľubovni o práci s deťmi s poruchami autistického spektra

Myšlienka dňa:

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Mt 25, 40b

Kňazi našej farnosti

Správca farnosti:

STAROŠTÍK, Peter, Mgr.
nar. 31. 7. 1977 v Banskej Bystrici
ord. 4. 8. 2001 v Banskej Bystrici
2001 – diakon Detva
2001 – kaplán Detva
2003 – 2005 - člen Liturgickej komisie
2004 – farský administrátor Mošovce
2005 – tajomník Liturgickej komisie
2005 – štúdiá Inštitút kánonického práva Kraków, Poľsko
2008 – farský administrátor Banská Bystrica – Fončorda


Kaplán:

ONDRÍK, Peter, Mgr.
ord. 19. 6. 2010
2010 – kaplán Detva
2011 – kaplán Žarnovica
2014 – kaplán Bojnice a duchovný správca NsP Bojnice
2017 – kaplán Banská Bystrica – Fončorda