Sväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: sobota, 21. október 2017
Meniny má Uršula.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: A

SPRÁVY TKKBS

Na návštevu Vatikánu príde gréckopravoslávny patriarcha Teofilos III.Pápež František s komunitou Pápežského brazílskeho kolégia v RímeSvätý Otec: V katechéze majú mať miesto ľudia so znevýhodnením  

Myšlienka dňa:

Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

sv. Ján Pavol II.
Na Majstrove pozvanie „Poď za mnou“ odpovedali aj niektorí mladí z našej farnosti.
Sviatosť kňazstva prijali:
Kazimír Divéky, ord. 20. 6. 1998
Peter Staroštík, ord. 4. 8. 2001
Peter Caban, ord. 24. 8. 2002
Jaroslav Mažáry, ord. 18. 6. 2005
Martin Uhrík, ord. 20. 6. 2009
Martin Kováč, ord. 15. 6. 2013
Michal Válka, ord. 18. 6. 2016
Juraj Ondruš, ord. 17. 6. 2016

Nebeskému ženíchovi sa zasvätili:
Ivka Úradníková v Ráde bosých karmelitánok (Kláštor v Košiciach)
Martina Štítnická sestra Kinga v Ráde sv. Kláry-Klarisky (Kláštor Miedniewice k. Żyrardowa, Poľsko)
Silvia Machová sestra M. Lubomíra v Kongregácii sestier Matky Božieho milosdenstva (Kláštor Płock, Poľsko)

Modlitba Jána Pavla II. za povolania:

K Tebe, Pane, sa obraciame s dôverou!
Boží Syn,
poslaný Otcom k ľuďom všetkých čias
a všetkých kútov zeme!
Prostredníctvom Márie, tvojej matky a našej Matky,
ťa prosíme:
daj, nech tvojej Cirkvi nechýbajú povolania,
najmä tie, ktoré sa osobitne venujú tvojmu kráľovstvu.
Ježiš, jediný Spasiteľ človeka!
Prosíme ťa za našich bratov a sestry,
ktorí odpovedali svojím „áno“ na tvoje povolanie
na kňazstvo, na zasvätený život a na misie.
Daj, aby sa ich život zo dňa na deň obnovoval
a aby sa tak stávali živým evanjeliom.
Milosrdný a svätý Pán,
aj naďalej povolávaj nových robotníkov na žatvu tvojho kráľovstva!
Pomôž tým, ktorých povolávaš, aby ťa
i v týchto našich časoch nasledovali:
daj, aby kontemplujúc tvoju tvár,
s radosťou odpovedali na nádherné poslanie,
ktoré im zveruješ pre dobro tvojho ľudu a všetkých ľudí.
Ty, ktorý si Boh a ktorý žiješ a kraľuješ
s Otcom a s Duchom Svätým
na veky vekov. Amen.