40-hodinová adorácia

Podľa dávnej tradície bude i v našej farnosti pred Popolcovou stredou 40 hodinová adorácia obetovaná za obrátenie hriešnikov a odprosenie za spáchané hriechy. Budeme sa striedať po hodine, aby s Pánom Ježišom neustále niekto bol. Zapísať sa môžete do tabuľky, ktorá je na nástenke vo vstupnej chodbe kostola. Adorácia skončí v utorok o polnoci.