Slávenie sv. omší

Na základe nariadenia hlavného hygienika SR a inštrukcií nášho otca biskupa i KBS sv. omše do 23. marca 2020 nesmú byť slávené verejne. Preto v našom kostole sv. omše do tohto dátumu verejne slúžené nebudú.


  • Predsieň kostola bude otvorená len na súkromnú modlitbu denne od 8.00 - 18.00
  • Sv. omše na vaše úmysly, ktoré ste zapísali, budú odslúžené v dané dni, ale bez účasti verejnosti
  • V nedeľu sa stretnite vo svojich rodinách a aspoň sa spoločne modlite - priamy prenos sv. omše na TV Lux je 10.30 a 18.00
  • Pohreby sa budú riešiť individuálne len s najnutnejším počtom osôb.
  • Ostatné veci dohodnuté v tomto čase - krstné poučenia a pod. individuálne konzultuje vo fare.
  • Otcovia biskupi nás pozývajú k pôstu a modlitbe za chorých i zdravotníkov
  • Duchovná obnova plánovaná na sobotu sa odkladá