Stretnutie ľudí upratujúcich kostol

V pondelok po večernej sv. omši poprosím všetkých, ktorí upratujú kostol o organizačné stretnutie v kostole. Ak by sa niekto chcel pridať a vykonávať túto službu nášmu farskému spoločenstvu, je srdečne pozvaný.