Vysluhovanie pomazania chorých

V utorok budeme vysluhovať v našom kostole pri večernej sv. omši o 17.30 sviatosť pomazania chorých. Táto sviatosť je špeciálne určená na posilu v starobe a chorobe. Prijať ju môže každý, kto je vyspovedaný a môže pristúpiť k sv. prijímaniu, trpí nejakou vážnejšou chorobou alebo má viac ako 60. rokov.