Zbierka na charitu

Na prvú pôstnu nedeľu zvykla bývať zbierka na charitu. Kto by chcel aj tento rok podpiriť fungovanie diecéznej charity, môže tak urobiť svojím príspevkom na č. účtu: SK53 0900 0000 0003 0348 6538

Viac na http://charitabb.sk