Svätá omšaSväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: piatok, 27. apríl 2018
Meniny má Jaroslav.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

SPRÁVY TKKBS

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patrónaV Trenčíne uviedli do života publikáciu, mapuje školu pod vedením jezuitovVeriaci si vypočuli svedectvá rodín zo spoločenstva Novej evanjelizácie

Myšlienka dňa:

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.

Ž 23, 1b-2a

Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry

Kvetný víkend

Kráčame vo viere, a nie v nazeraní

Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry

Pozývame manželské páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov a nemajú dieťa, na duchovnú obnovu.

Kedy: 27. - 29. apríla 2018 (program sa začína sv. omšou v piatok o 17. h., končí sa v nedeľu okolo 13. h. po sv. omši a spoločnom obede)

Kde: Penzión Zornička, Donovaly

Duchovnú obnovu vedie P. Michal Zamkovský, CSsR.

Príležitosť stráviť víkend v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, ale najmä prehĺbiť vzťah k Bohu a medzi manželmi navzájom.

Cena: 102 eur/pár/víkend
(ubytovanie v dvojlôžkových izbách, plná penzia; cena zahŕňa aj miestny poplatok)

Finančné dôvody by nemali byť prekážkou účasti na duchovnej obnove, kontaktujte nás.

Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk

Víkend pre bezdetné manželské páry

Kvetný víkend

Manželstvo ako dar

víkend pre bezdetné manželské páry

Kedy: 4. – 6. máj 2018

Kde: Penzión Zornička, Donovaly

Pre koho: páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov a ktoré nemajú dieťa

Témy:

Dieťa, právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou?

Mužská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia

Ženská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia

Hostia:

ThLic. Ján Viglaš – rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

v Banskej Bystrici – Badíne

SSDr. Pavel Vilhan, PhD. – predseda Slovenskej biblickej spoločnosti

MUDr. Ludmila Lázničková – gynekologička, CENAP - Centrum naděje a pomoci, Brno

MUDr. Martin Šmehil urológ, UroCare, Praha

MUDr. Alena Polomská – gynekologička, Gynekologická ambulancia Terezka, n.o.

MUDr. Ivan Wallenfels – gynekológ, Gynekologická ambulancia Gianna, n.o.

Mgr. Marieta Kuďjaková, FCP – o. z. PloDar

Veronika Lašová, FCP – o. z. PloDar

Cena pobytu: 102 eur/pár/víkend

(ubytovanie v dvojlôžkových izbách, plná penzia; cena zahŕňa aj miestny poplatok)

Finančné dôvody by nemali zabrániť účasti na tomto stretnutí, kontaktujte nás.

Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia

Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk

Program - klikni tu

2 percentá z dane

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a prosíme o poukázanie sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre našu farnosť. Túto možnosť majú právnické aj fyzické osoby. Potrebné údaje pre právnické osoby a tlačivá pre fyzické osoby s vyplnenými údajmi o našom neinvestičnom fonde MICHAEL:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
Informácia k tlačivám

Prihláška na birmovku

Prihláška na birmovku 

Pozývame ťa medzi nás do Pastoračného centra

Nedeľa 9.30stretnutie detí, nácvik spevov na sv. omšu
Pondelok 17.30mládežnícke stretko
Pondelok 20.00modlitby otcov
Štvrtok 10.00mamičkovské stretko
Piatok 17.30modlitby matiek
Sobota 17.30biblické stretnutie

Duchovno - formačný pobyt v Ríme

Centrum pre duchovné povolania ERA Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, kontakt tel. : 0911/487341.

Mamičkovské stretko

Mamičkovské stretko 

MODLITBA ZA FARNOSŤ NA PRÍHOVOR BLAHOSLAVENEJ ZDENKY

sv. Zdenka

Všemohúci a večný Bože,
v tebe žijeme, hýbeme sa a sme;
ty skrze svojho Ducha vkladáš do sŕdc veriacich
dary svojej láskavosti
a vedieš ich k výšinám svätosti.
Ty si dal blahoslavenej Zdenke milosť,
aby v tebe viac milovala iných, ako seba;
na jej príhovor daruj veriacim a dobrodincom našej farnosti
hojnosť zdravia tela i duše,
aby ťa z celého srdca milovali a ochotne plnili tvoju vôľu.
Ty si sestru Zdenku denne posilňoval silou Eucharistie,
aby rástla v duchu modlitby i služby
a prijal si obetu jej života;
na jej príhovor daj,
aby láska k blížnemu, zmysel pre obetu a skutky milosrdenstva
nepatrili v našej farnosti iba do minulosti,
ale aby sme si všetci stále viac uvedomovali,
že v dnešnej uponáhľanej dobe bez tvojej lásky a pomoci
nenájdeme pravé miesto ticha
a silu pre každodenné svedectvo o tvojej láske
ani vo svojom srdci, ani nikde na zemi,
ale len v tebe,
ktorý nás posilňuješ a vedieš
v radosti a nádeji.
Skrze Krista, nášho Pána.

Modlime sa za Svätého Otca Františka

František

Otče náš...
3x Zdravas Mária...
Sláva Otcu....

R. Modlime sa za nášho Svätého Otca pápeža Františka.
V. Pane, zachovaj ho, urob ho šťastným v tomto živote a nedaj, aby padol do rúk nepriateľov.


Erb

Modlime sa.

Bože, pastier a vodca všetkých veriacich,
zhliadni na svojho služobníka Františka,
ktorého si postavil na čelo svojej Cirkvi;
chráň ho svojou láskou,
aby slovom a príkladom
zveľaďoval ľud, ktorý si mu zveril,
a spolu s ním dosiahol večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Matka Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Peter, oroduj za nás.

Môžete nás podporiť...

Účet farnosti vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK3409000000005028232332
Ďakujeme za každý milodar.
Za dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu.