Sväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: utorok, 17. január 2017
Meniny má Nataša.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
- liturgia: féria
Liturgický rok: A

SPRÁVY TKKBS

V Bratislave sa stretlil zástupcovia charít zo 14 štátov EurópyOsobitná ikona Matky Ustavičnej pomoci začala svoju púť po SlovenskuBergogliov zoznam prichádza na pulty predajní SSV

Myšlienka dňa:

Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu.

sv. Terézia z Lisieux

Zbierka známok na misie

Zbierka známok na misie 

Novoročný koncert

Novoročný koncert 
1. sv. prijímanie - prihláška 

Pozývame ťa medzi nás do Pastoračného centra

Nedeľa 9.30stretnutie detí, nácvik spevov na sv. omšu
Pondelok 17.30mládežnícke stretko
Pondelok 20.00modlitby otcov
Štvrtok 10.00mamičkovské stretko
Piatok 20.00modlitby matiek
Sobota 17.30biblické stretnutie

Duchovno - formačný pobyt v Ríme

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, kontakt tel. : 0911/487341.

Záchrana Kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici je v dezolátnom stave a je kultúrnou pamiatkou. Liturgicky sa už nebude Cirkvou využívať, ale predsa nám záleží na jej vzhľade. Len na obnovu strechy s vežou – podľa predbežných odhadov – potrebujeme cca 35.000,- eur. Prosíme Vás, poďte s nami s Vašou "troškou do mlyna" a prispejme na jej záchranu.

V čase od 15.1.2015 do 10.1.2017 je povolená Ministerstvom vnútra zbierka na jej záchranu! Prosíme o finančnú pomoc aj distribúciu tejto správy Vašim známym a kontaktom.
Všetky bližšie informácie sú aj na www.katedralabb.sk.

S úprimnou vďačnosťou
Ján Krajčík

Mamičkovské stretko

Mamičkovské stretko 

MODLITBA ZA FARNOSŤ NA PRÍHOVOR BLAHOSLAVENEJ ZDENKY

Všemohúci a večný Bože,
v tebe žijeme, hýbeme sa a sme;
ty skrze svojho Ducha vkladáš do sŕdc veriacich
dary svojej láskavosti
a vedieš ich k výšinám svätosti.
Ty si dal blahoslavenej Zdenke milosť,
aby v tebe viac milovala iných, ako seba;
na jej príhovor daruj veriacim a dobrodincom našej farnosti
hojnosť zdravia tela i duše,
aby ťa z celého srdca milovali a ochotne plnili tvoju vôľu.
Ty si sestru Zdenku denne posilňoval silou Eucharistie,
aby rástla v duchu modlitby i služby
a prijal si obetu jej života;
na jej príhovor daj,
aby láska k blížnemu, zmysel pre obetu a skutky milosrdenstva
nepatrili v našej farnosti iba do minulosti,
ale aby sme si všetci stále viac uvedomovali,
že v dnešnej uponáhľanej dobe bez tvojej lásky a pomoci
nenájdeme pravé miesto ticha
a silu pre každodenné svedectvo o tvojej láske
ani vo svojom srdci, ani nikde na zemi,
ale len v tebe,
ktorý nás posilňuješ a vedieš
v radosti a nádeji.
Skrze Krista, nášho Pána.

Modlime sa za Svätého Otca Františka

František

Otče náš...
3x Zdravas Mária...
Sláva Otcu....

R. Modlime sa za nášho Svätého Otca pápeža Františka.
V. Pane, zachovaj ho, urob ho šťastným v tomto živote a nedaj, aby padol do rúk nepriateľov.


Erb

Modlime sa.

Bože, pastier a vodca všetkých veriacich,
zhliadni na svojho služobníka Františka,
ktorého si postavil na čelo svojej Cirkvi;
chráň ho svojou láskou,
aby slovom a príkladom
zveľaďoval ľud, ktorý si mu zveril,
a spolu s ním dosiahol večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Matka Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Peter, oroduj za nás.

Môžete nás podporiť...
Účet farnosti vedený v Slovenskej sporiteľni - 5028232332/0900
Ďakujeme za každý milodar.
Za dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu.