Farnosť sv. Michala Archanjela Rímskokatolícka cirkev, Banská Bystrica - Fončorda

Sväté omše

Na základe nariadenia hlavného hygienika SR a inštrukcií nášho otca biskupa i KBS sv. omše do 23. marca 2020 nesmeli byť slávené verejne. Toto nariadenie sa predlžuje do 31. marca 2020. Preto v našom kostole sv. omše do tohto dátumu verejne slúžené nebudú.

Pastoračné centrum

Novinky & Udalosti

Slávenie sv. omší

Slávenie sv. omší

Publikované dňa 12. 03. 2020

Na základe nariadenia hlavného hygienika SR a inštrukcií nášho otca biskupa i KBS sv. omše do 23. marca 2020 nesmú byť slá...

Čítať viac
Možnosť venovať 2% z daní farnos...

Možnosť venovať 2% z daní farnos...

Publikované dňa 12. 03. 2020

Aj tento rok môžete venovať 2% zo svojich daní pre náš farský neinvestičný fond Michael. V minulom roku vďaka vašej pomoci...

Čítať viac
Farská duchovná obnova
14 MAR

Farská duchovná obnova

Publikované dňa 17. 02. 2020

V sobotu 14. marca bude v našej farnosti Duchovná obnova pod vedením sestier z Komunity blahoslavenstiev. Program: 14...

Čítať viac
40-hodinová adorácia
24 FEB

40-hodinová adorácia

Publikované dňa 17. 02. 2020

Podľa dávnej tradície bude i v našej farnosti pred Popolcovou stredou 40 hodinová adorácia obetovaná za obrátenie hriešnik...

Čítať viac
Stretnutie lektorov
23 FEB

Stretnutie lektorov

Publikované dňa 17. 02. 2020

V nedeľu 23.2.2020 bude v našom kostole sv. Michala o 17.00 stretnutie lektorov. Prosím, príďte všetci, ktorí čítate čítan...

Čítať viac