Od vzniku farnosti BB – Fončorda v nej pôsobili títo kňazi:

Farári:

 • 1996 - 2003: Mgr. Ján Buzák, farár
 • 2003 - 2008: Mgr. Miroslav Baláž, správca farnosti
 • 2009 – 2019: Mgr. Peter Staroštík, správca farnosti (od r. 2017 farár, od r. 2018 dekan)
 • 2019 -     : Mgr. Miroslav Spišiak, farár

Kapláni:

 • 1997-1998: ThLic. Martin Ďuračka, kaplán
 • 1998-1999: Ing. Mgr. Kazimír Divéky, kaplán
 • 1999-2000: ThLic. Ján Kuneš, kaplán
 • 2000-2001: Mgr. Ladislav Zajac, kaplán
 • 2001-2003: Mgr. Miroslav Baláž, kaplán
 • 2003-2006: Mgr. Vladimír Páleník, kaplán
 • 2004-2007: doc. ThDr. Peter Caban PhD, výpomocný duchovný
 • 2005 -2005: Mgr. Peter Repiský, kaplán
 • 2006-2007: Mgr. Marian Děd, kaplán
 • 2007-2008: Mgr. Marián Gregor, kaplán
 • 2008-2009: Mgr. Andrej Karcagi, kaplán
 • 2009-2010: ThLic. Marek Iskra, kaplán
 • 2010-2011: Mgr. Peter Tkáč, výpomocný duchovný
 • 2011-2014: Mgr. Andrej Porubský, kaplán
 • 2014 - 2017: Mgr. Peter Baláž, kaplán
 • 2017 - 2018: Mgr. Peter Ondrík, kaplán
 • 2018 -     : Mgr. Marián Husár, kaplán