Pomazanie chorých (niekedy mylne nazývané i Posledné pomazanie) je špeciálna sviatosť určená starým alebo chorým ľuďom na získavanie ďalšej Božej sily na znášanie útrap spojených s chorobou alebo vyšším vekom. Prijať ju môže chorý človek alebo starší ako 60 r. spravidla 2-krát do roka alebo kedykoľvek v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu. Takýto človek musí mať krst a ak je to možné, byť i vyspovedaný. Pokiaľ nie je možné sa vyspovedať (napr. že je už človek v bezvedomí alebo už nemá zdravú myseľ), táto sviatosť nahrádza i sv. spoveď.


Ak je niekto vážnejšie chorý alebo ide na operáciu, je dobré posilniť sa i touto sviatosťou. V NEBEZPEČENSTVE SMRTI, TAK UROBTE BEZODKLADNE!!!


Môže od toho závisieť spása duše vášho zomierajúceho pribuzného. Je to v tej chvíli najväčší skutok milosrdenstva a pomoci pre dušu.


Môžete tak urobiť osobne na fare, resp. telefonicky, alebo:


  • Roosveltova nemocnica, Banská Bystrica - 0915 996 851 (nemocničný kňaz)
  • Kardiocentrum (SÚSCCH), Banská Bystrica - 0902 099 102 (páter lazarista)

Je potrebné aspoň raz v roku zavolať ku chorému kňaza, najmä ak chorý už nemôže navštevovať pravidelne bohoslužby. Najlepšie pred Vianocami resp. Veľkou nocou.