Trvalé bydlisko vo farnosti majú ľudia, ktorí na jej území žijú viac ako 5 rokov a tí, ktorí tu žijú i kratšie, ale majú úmysel tu bývať natrvalo, pokiaľ sa nezmenia okolnosti.


Ulice farnosti sv. Michala Archanjela Banská Bystrica - Fončorda:

 • Bagarova
 • Cesta na štadión
 • Družby
 • Gorkého
 • Havranské
 • Hutná
 • Internátna
 • Jazmínová
 • Jilemnického
 • Kapitána Nálepku
 • Kyjevské námestie
 • Mládežnícka
 • Moskovská
 • Nešporova
 • Nová
 • Nové Kalište
 • Okružná
 • Oremburská
 • Sadová
 • Slnečná
 • Spojová
 • Šalgotarjánska
 • Švermova
 • Tichá
 • Trieda Hradca Králové (THK)
 • Tulská
 • Vršacká
 • Wolkerova
 • Zadarská ulica
 • Zelená