Sväté prijímanie

Sväté prijímanie – inak i Sviatosť oltárna je prijatie samotného Boha - Pána Ježiša pod spôsobom chleba príp. i vína, ktorý nás tak zjednocuje so sebou a dáva nám duchovnú silu do života.

K sv. prijímaniu môže pristúpiť ten, kto je na to patrične pripravený – má krst a bol už na 1. sv. prijímaní.


Tiež potrebuje spĺňať tri podmienky:

  • nemať v duši ťažký hriech (teda byť po sv. spovedi, ľahké hriechy oľutujeme na začiatku sv. omše)
  • dodržať eucharistický pôst (hodinu pred sv. prijímaním nič nejesť, môžeme piť čistú vodu, príp. užiť lieky)
  • mať v sebe vieru, že sa ideme stretnúť so samotným Bohom a nejdeme len na tzv. „oblátku“

Na sv. prijímanie môžeme ísť cez deň maximálne dvakrát, pričom pri druhom raze potrebujeme byť na celej sv. omši.


Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania je v našej farnosti každoročne zvyčajne začiatkom mája. Predchádza jej ročná príprava, ktorá prebieha na náboženstve v škole, a potom formou katechéz v kostole, ktoré bývajú v dvojtýždňových intervaloch počas školského roka. Prípravy sa zúčastňujú deti 3. ročníka ZŠ prípadne i starší.


Podmienky:

  • prijatý krst
  • aspoň 3 roky navštevovať náboženskú výchovu v škole
  • ideálne je, keď má dieťa príklad v rodičoch, ktorí pravidelne pristupujú k sv. prijímaniu

Príprava dospelých prebieha individuálne, je potrebné sa prihlásiť vo fare.