Voľby do farskej rady

V nedeľu 17.11. 2019 pri sv. omšiach budeme voliť 6 členov do pastoračnej rady. Dvoch ešte menuje farár, spolu bude mať pastoračná rada 8. členov. Členov ekonomickej rady menuje farár. Do týždňa od konania volieb – následnú nedeľu vyhlásime výsledky volieb a do jedného mesiaca musí prvýkrát rada zasadnúť.


Kandidátov do farkej ekonomickej i pastoračnej rady nájdete tomto linku.